Momentálne žiadne voľné pracovné miesta

Digital Content Marketing Specialist

- nástup asap
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Navrhovanie, vedenie a vyhodnotenie projektov so zameraním na oblasti: Influencers, Gaming, Social, Virtual reality, Music & Native
 • Vývoj a nastavenie stretégie distribúcie špecifického digitálneho obsahu
 • Definícia a vyhodnotenie kľúčových parametrov komunikácie
 • Vytváranie reportov a learningov pre klientov v rámci realizovaných projektov
 • Spolupráca s kolegami v Digital a Strategy time
 • Komunikácia s externými subjektami a dodávateľmi
 • Vystupovať ako konzultant pre ostatné oddelenia agentúry, primárne pre Client service team
 • Kreatívne prispievať k zdokonaľovaniu produktu agentúry
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Záujem prijať výzvu a rozbehnúť projekty v nových médiách
 • Mindset, ktorý rád narúša status quo
 • Predošlé pracovné skúsenosti min. 2 roky
 • Angličtinu aspoň na úrovni B2
 • Dokonalý time management
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
Na čo sa môžeš v Starmedii tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi.
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.
 • Účasť na top školeniach a konferenciách

PPC Specialist

- nástup asap
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Navrhovanie, nastavenie, optimalizácia a vyhodnocovanie kampaní naších klientov
 • Vytvárať strategické odporúčania v rámci longtermových a kampaňových zadaní
 • Práca v Google Adwords, Facebook BM, atď.
 • Sledovanie budgetov a reporting
 • Spolupráca s kolegami v PPC a Digital tíme
 • Podpora kolegov (accountov) analýzami a benchmark-ami
 • Kreatívne prispievať k zdokonaľovaniu produktu
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Pracovné skúsenosti so správou PPC kampaní
 • Angličtinu aspoň na úrovni B1
 • Dokonalý time management
 • Výhodou je certifikácia AdWords Certified Individual
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
Na čo sa môžeš v Starmedii tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi.
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.
 • Účasť na top školeniach a konferenciách

VBA Programátor

- nástup asap
 • Ideálne na plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Programovať nové nástroje/templaty na automatizáciu činností a procesov v agentúre, najmä pre analytické a digitálne oddelenie.
 • Updatovať existujúce nástroje/templaty podľa požiadaviek kolegov.
 • Vypomáhať s analýzami a reportami v prípade potreby.
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Výbornú znalosť VBA, SQL.
 • Expertnú znalosť Excelu.
 • Baví ťa práca s číslami, si precízny a samostatný.
 • Chuť učiť sa a získavať nové poznatky z oblasti nákupu reklamy v offline aj online médiách.
 • Angličtinu aspoň na úrovni B1
 • Znalosť tvorby webstránok je vítaná.
 • Ak nemôžeš nastúpiť na plný úväzok, vieme sa individuálne dohodnúť aj na kratšom pracovnom úväzku.
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
 • Tvojou výhodou bude ak priložíš referencie alebo popis projektu na ktorom si pracoval. Ak máš tieto informácie k dispozícii, pripoj ich ako jeden súbor cez tlačidlo „Súbor Ostatné“ v našom kontaktnom formulári.
Na čo sa môžeš tešiť?
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.
 • Účasť na top školeniach a konferenciách

Data Scientist

- nástup asap
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Spracovanie dát do štruktúry vhodnej pre ďalšie modelovanie a analýzy.
 • Doporučenie na obohatenie dát o nové položky alebo informácie a podpora pri ich získavaní a začlenení do existujúceho ekosystému.
 • Analýza dát, hľadanie trendov, insightov a pridanej hodnoty.
 • Zrozumiteľná interpretácia zistených poznatkov, napr. za pomoci vizualizačných nástrojov, tak aby ich klient pochopil, príp. vedel s vytvorenými výstupmi ďalej sám pracovať.
 • Poskytovanie poradenstva pre klientov, napr. pri zlepšovaní svojich produktov, navyšovaní obratu, strategickom plánovaní budúcich aktivít atď.
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Znalosť programovania v jazykoch Python, R
 • Znalosť niektorého z vizualizačných nástrojov (Tableau,...)
 • Expertnú znalosť Excelu, ovládaš/doštuduješ si Visual Basic, (výhodou znalosť Power Pivot, DAX, Power Query/M, Power BI Desktop)
 • Matematické vzdelanie so špecializáciou na štatistiku (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, príp. Fakulta informatiky a informačných technológií STU)
 • Skúsenosti z oblasti Data science, spracovania veľkého objemu dát a ich modelovania aspoň 2 roky
 • Záujem prijať výzvu a rozbehnúť nové projekty.
 • Angličtinu aspoň na úrovni B1
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
 • Tvojou výhodou bude ak priložíš referencie alebo popis projektu na ktorom si pracoval. Ak máš tieto informácie k dispozícii, pripoj ich ako jeden súbor cez tlačidlo „Súbor Ostatné“ v našom kontaktnom formulári.
Na čo sa môžeš tešiť?
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.
 • Účasť na top školeniach a konferenciách

Programmatic Buying Specialist

- nástup ASAP
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Navrhovanie, nastavenie, optimalizácia a vyhodnocovanie kampaní naších klientov
 • Ad Trafficking, vrátane sledovania budgetov a reportingu
 • Spolupráca s kolegami v Digital tíme
 • Podpora kolegov (accountov) analýzami a odporúčaniami
 • Kreatívne prispievať k zdokonaľovaniu produktu
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Pracovné skúsenosti so správou digitálnych kampaní
 • Angličtinu aspoň na úrovni B1
 • Dokonalý time management a zmysel pre detail
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
Na čo sa môžeš tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja
 • Legendárne agentúrne akcie
 • Účasť na top školeniach a konferenciách

Digital Coordinator

- nástup ASAP
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Koordinácia viacerých oddelení pri plánovaní digitálnych kampaní
 • Analýza a plánovanie digitálneho portfólia formátov, obsahu a príležitostí
 • Navrhovanie, nastavenie, optimalizácia a vyhodnocovanie kampaní našich klientov
 • Spolupráca s kolegami v Digital tíme
 • Podpora kolegov (accountov) analýzami a odporúčaniami
 • Kreatívne prispievať k zdokonaľovaniu produktu
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Pracovné skúsenosti s navrhovaním a správou digitálnych kampaní
 • Angličtinu aspoň na úrovni B1
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
Na čo sa môžeš tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja
 • Legendárne agentúrne akcie
 • Účasť na top školeniach a konferenciách

Junior Stratég

- nástup asap
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Sledovanie trendov v komunikácii a správaní spotrebiteľov
 • Pomoc pri príprave stratégii pre aktuálnych klientov agentúry a new business
 • Identifikovanie online influencerov, pomoc pri nastavení spolupráce v súlade so schválenými projektmi a podpora klientskym tímom počas trvania projektov
 • Pomoc pri externej komunikácii agentúry
 • Práca s mediálnymi softvérmi (najmä Data Analyzer, príp. iné) a platformami siete Starcom Worldwide
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Schopnosť vnímať súvislosti a vieš s nimi pracovať
 • Záujem o marketingovú komunikáciu
 • Logické a jasné prezentačné zručnosti v písomnom i ústnom prejave
 • Excelentný time management
 • Pracovné skúsenosti v príbuzných oblastiach a na príbuzných pracovných pozíciách a osvojené správne pracovné návyky, sú výhodou
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
 • Príbeh na jednu z nižšie uvedených tém (príbeh plní úlohu Motivačného listu a je podmienkou pre zaradenie uchádzača do výberového kola na osobný pohovor, rozsah príbehu je max. 1 x A4
 • Téma č. 1: Môj naj zážitok z koncertu / festivalu
 • Téma č. 2: Čo ma na tomto svete najviac baví?
 • Téma č. 3: Moja vysnívaná dovolenka
Na čo sa môžeš v Starmedii tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi.
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.

Account Manager

- nástup ASAP
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Zodpovednosť za profesionálny servis zverených klientov
 • Zodpovednosť za prípravu prezentácií pre zverených klientov a na výberové konania
 • Odborná podpora a konzultácie ostatným členom príslušného client service teamu
 • Delegovanie úloh ostatným členom client service teamu, kontrola ich výstupov
 • Práca s mediálnymi softvérmi (Data Analyzer, Medplan a pod.)
 • Komunikácia a styk s médiami a klientmi agentúry
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Aspoň 3 ročnú pracovnú skúsenosť v mediálnej agentúre
 • Skvelé komunikačné zručnosti a skúsenosť s osobnou prezentáciou pre klientov
 • Dokonalý prehľad v médiách a v digitálnych trendoch
 • Plynulú angličtinu na pokročilej úrovni
 • Dokonalý time management
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
Na čo sa môžeš v Starmedii tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi.
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.

Account Executive

- nástup ASAP
 • Plný úväzok
 • Bratislava
Tvojou pracovnou náplňou bude:
 • Pomoc a koordinácia plánovania a nákupu mediálneho priestoru a s tým súvisiace administratívne úkony
 • Pomoc pri príprave prezentácií (najmä dátová podpora ako analýza konkurenčných aktivít, analýza cieľových skupín – ich špecifiká, správanie, konzumácia médií, iné rôznorodé analýzy)
 • Sledovanie mediálneho trhu (mediálna scéna), trhu klientov agentúry a príprava pravidelných reportov
 • Práca s mediálnymi softvérmi (Data Analyzer, Medplan a pod.)
 • Komunikácia s médiami, klientami agentúry a ich ďalšími partnermi
Hľadáme práve Teba, ak máš:
 • Prehľad v médiách a si zručný v exceli a powerpointe
 • Skvelé komunikačné zručnosti a nehanbíš sa ich ukázať v práci
 • Plynulú angličtinu na pokročilej úrovni
 • Zmysel pre detail a výborný time management
Ak Ťa zaujala naša ponuka, pošli nám:
 • CV
 • Príbeh na jednu z nižšie uvedených tém (príbeh plní úlohu Motivačného listu a je podmienkou pre zaradenie uchádzača do výberového kola na osobný pohovor, rozsah príbehu je max. 1 x A4
 • Téma č. 1: Môj naj zážitok z koncertu / festivalu
 • Téma č. 2: Čo ma na tomto svete najviac baví?
 • Téma č. 3: Moja vysnívaná dovolenka
Na čo sa môžeš v Starmedii tešiť?
 • Kreatívne pracovné prostredie v Agentúre desaťročia s najlepšími klientmi.
 • Príležitosť učiť sa nové veci a vylepšovať sa v tom, čo Ti ide.
 • Spoznávanie zákulisia mediálneho sveta.
 • Starostlivosť o zamestnancov z hľadiska ich rozvoja/ personal development.
 • Legendárne agentúrne akcie.