Starmedia na Facebooku Starmedia na YouTube Domovská stránka Starmedie

STARMEDIA BLOG

stars paper top

Ako ovplyvní sledovanosť Markíza Group odchod z DVB-T?

16.11.2016 | Pridal: Rudy | Kategória: Inšpirácie

Markíza Slovakia nedávno oznámila, že koncom roka 2016 odchádza z terestriálneho vysielania (DVB-T). Niektoré domácnosti sa s tým zmieria a bude im stačiť náhrada, ktorú im Towercom poskytne, ale niektoré budú hľadať iný spôsob príjmu. Prinášame vám preto náš odhad, ako sa situácia v roku 2017 bude vyvíjať a aký to bude mať vplyv na sledovanosť staníc Markíza Group.

V celej populácii, ktorá je v peoplemetrovom prieskume meraná od veku 4 rokov, má príjem signálu výlučne cez terestriálnu anténu 10,2% respondentov. Kto sú títo ľudia? V porovnaní s populáciou sú prevažne inej národnosti ako slovenskej (najmä rómskej, maďarskej, českej a rusínskej), so základným alebo SŠ vzdelaním bez maturity, s nižším pracovným vyťažením ako 40h/týždeň a teda buď hlavne nezamestnaní alebo ženy v domácnosti, patriaci do nižších socioekonomických skupín D ale hlavne E a s čistým mesačným príjmom domácnosti do 830€.

V ďalších analýzach sa zameriame na nákupnú cieľovú skupinu Všetci 12-54 a všetky nasledujúce údaje sa týkajú už iba tejto nákupnej cieľovej skupiny za obdobie Október 2016.

Keď sa pozrieme detailnejšie na príjem staníc Markíza Group výlučne cez terestriálnu anténu tak vidíme, že Markízu prijíma 10,4% respondentov, Domu 10,6% a Dajto 9,4%.

Zdroj: PMT/TNS Slovakia

Aby sme mohli vyhodnotiť, ako sa bude meniť sledovanosť staníc Markíza Group, musíme zohľadniť 2 fakty - ich podiel, akým prispievajú k sledovanosti a vývoj počtu respondentov, ktorí budú prijímať TV signál len cez DVB-T.

Najskôr sme vyhodnotili, ako sa zmení rating a reach relácií a reklamných brejkov, ak by sme vylúčili všetkých ľudí s príjmom cez DVB-T. Uvedieme pre nás a našich klientov najdôležitejší údaj o poklese ratingov pri reklamných brejkoch. Na Markíze sme vypočítali, že to bude o 10,8%, na Dome o 23,2% a na Dajto o 19,1%.

Zdroj: PMT/TNS Slovakia

Prečo ten nepomer pri Doma a Dajto? Je to spôsobené tým, že respondenti s DVB-T nemajú takú bohatú ponuku staníc, ako tí s iným typom príjmu a viac času strávia práve na Doma a Dajto, pričom na Markíze je ich vzorec správania rovnaký ako u ostatných respondentov. Potvrdzujú to hodnoty ATS nižšie v grafe a všimnite si hlavne vysoké hodnoty Indexu pri Doma a Dajto, ktorý dáva do pomeru ATS u respondentov s príjmom len cez DVB-T a tých bez DVB-T.

Zdroj: PMT/TNS Slovakia

Predikcia vývoja podielu DVB-T príjmu je ťažká úloha. Domácnosti, ktoré majú príjem TV signálu cez neplatené DVB-T sa takto z nejakých dôvodov rozhodli (viď ich charakteristiku na začiatku článku) a asi nebudú mať veľmi chuť prejsť k plateným formám príjmu. Taktiež nevieme, aký podiel majú lokálni poskytovatelia terestriálneho signálu oproti Towercomu. Na druhej strane sa môžu vyskytnúť akcie operátorov, ktoré budú regrutovať týchto ľudí a ponúkať im za výhodných podmienok nové formy príjmu TV signálu. Naša predikcia podielu respondentov zo skupiny Všetci 12-54, ktorí nebudú na konci roka 2017 prijímať signál staníc Markíza Group cez DVB-T, je pre Markízu 7,4%, pre Doma 7,6% a pre Dajto 6,7%.

Ďalší dôležitý fakt, na ktorý nesmieme zabudnúť, je aj metodika, akou sa premietne zmena príjmu tv TV signálu v populácii do peoplemetrového panela. Za predpokladu, že sa aktuálna metodika nebude meniť (zasadnutie metodickej komisie je 22.11.), tak podiel domácností s DVB-T signálom sa počíta formou kĺzavého priemeru z troch posledných kalibračných výskumov. Keďže najbližšie prebehnú vo februári, máji a septembri 2017 tak môžeme očakávať, že stav v peoplemetrovom paneli bude skutočnosti zodpovedať až v novembri resp. decembri 2017.

Keď zohľadníme všetky doteraz spomenuté fakty, tak vývoj poklesu ratingu reklamných brejkov pre stanice zo skupiny Markíza Group na cieľovej skupine Všetci 12-54 vidíme tak ako je naznačené v grafe:

Zdroj: PMT/TNS Slovakia

Keďže pri aktuálne platnej metodike pre aktualizáciu peoplemetrového panela sa sledovanosť zastabilizuje až v decembri 2017, tak náš odhad poklesu ratingu reklamných brejkov pre CS Všetci 12-54 na konci roka 2017 je pre Markízu -7,8%, pre Doma -17.2% a pre Dajto -12.4%.

 


STARMEDIA NA FACEBOOKU

KATEGÓRIE

TAG CLOUD

STARMEDIA CO.

Starmedia Co. je súčasťou Starcom MediaVest Group, jednej z najväčších globálnych spoločností pôsobiacich v oblasti brand komunikácie a kontaktu so potrebiteľom. 110 pobočiek SMG v 86 krajinách zaručuje jedinečnú sieť.