Starmedia na Facebooku Starmedia na YouTube Domovská stránka Starmedie

STARMEDIA BLOG

stars paper top

Čo zmenia dáta z OOH prieskumu?

06.07.2016 | Pridal: Rudy | Kategória: Inšpirácie

TNS Slovakia nedávno sprístupnila dáta z prieskumu OAM (Outdoor Audience Measurement), ktorý má za sebou dlhú históriu príprav a pokusov o spustenie. Je to posun vpred pre mediatyp, ktorý bol jediný, ktorý ešte nebol meraný, ak nerátame menšinové kino. Stále to však nie je ideálny stav, pretože prieskum pokrýva len 65% všetkých plôch. Avšak aj to, čo je k dispozícii sa bude dať využiť na plánovanie a vyhodnocovanie kampaní vo vonkajšej reklame a mať tak zmeraný výkon kampane z pohľadu GRPs, affinity, CPT a Reachu, resp. Ef. Reachu (započíta reach až po napr. piatich zásahoch). Ak budú v kampani zaradené plochy od iných agentúr ako Bigmedia a Nubium, tak celkový výkon kampane musíme odhadnúť, dostupné dáta však poskytujú slušný základ pre takýto odhad. Pre mediálnu agentúru to však znamená, že okrem toho, že každý mesiac zaplatí nemalé peniaze za dáta, tak si musí ešte vyhradiť dodatočný čas na analýzy, ktorými odhadne výkon nemonitorovaných plôch v kampani. Preto sú náklady agentúry vyššie ako je len cena za dáta.

A čo ako mediálka očakávame, že tento projekt zmení na strane dodávateľov a klientov? Predovšetkým má priniesť nové, segmentované vnímanie kvality OOH plôch v očiach klientov, ktorí si budú môcť vybrať kvalitnejšie plochy a priplatiť si za ne, alebo menej kvalitné a objektívne za ne platiť menej oproti doteraz bežným cenám a tým pádom aj ochotu klientov akceptovať dodatočné náklady mediálnych a OOH spoločností na tento prieskum a analýzy.

Na to, aby tento nový systém práce naplno fungoval a priniesol svoje ovocie, však musia OOH spoločnosti vykonať ešte veľa ďalších krokov. Okrem toho, že upravia cenníky, ich celkovú filozofiu a že časom pribudnú aj ďalšie spoločnosti, aby rástlo pokrytie plôch týmto meraním, tak očakávame aj zavedenie online rezervačných systémov, na ktoré mediálne agentúry čakajú už niekoľko rokov.

Verím, že tento projekt si nájde svoje pevné miesto na trhu a spolu s ďalšími spomenutými krokmi posunie plánovanie OOH na vyššiu úroveň.


STARMEDIA NA FACEBOOKU

KATEGÓRIE

TAG CLOUD

STARMEDIA CO.

Starmedia Co. je súčasťou Starcom MediaVest Group, jednej z najväčších globálnych spoločností pôsobiacich v oblasti brand komunikácie a kontaktu so potrebiteľom. 110 pobočiek SMG v 86 krajinách zaručuje jedinečnú sieť.