KTO SME

Dáta, médiá a výsledky.
Spolu nám to funguje.

Najdrahší odvysielaný spot stál 59 055 € a zatancovali si v ňom škrečky
v ponožkách. O Black Friday počujeme priemerne 14x za deň a ročne si pozrieme až 16 660 reklám. Áno, o médiách vieme všetko. Preto tvoríme efektívne
a inovatívne kampane, ktoré dokážu plniť aktuálne ciele našich klientov.

Kto sme

Patríme do komunikačnej skupiny silných značiek s názvom Publicis Groupe

pôsobiacej v 100 krajinách sveta

Kto sme

Sme súčasťou rodiny
Kreator Group

OCENENIA

Našu prácu
ocenili

ĽUDIA

Spolu nás to baví
@starmediask

KARIÉRA

Hodíme sa
k sebe?