KTO SME

Dáta, médiá a výsledky.
Spolu nám to funguje.

Našou misiou sú efektívne a inovatívne kampane, ktoré plnia ciele klientov
a dokážu reagovať na zmeny v prostredí v reálnom čase.

Kto sme

Patríme do komunikačnej skupiny silných značiek s názvom Publicis Groupe

pôsobiacej v 100 krajinách sveta

Kto sme

Sme súčasťou rodiny
Kreator Group

OCENENIA

Našu prácu
ocenili

12

11

10

ĽUDIA

Spolu nás to baví
@starmediask

KARIÉRA

Hodíme sa
k sebe?